Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
13 trả lời, 5077 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/05/2005 14:26

Hoạ Bạch công thi

Trung Quốc » Trung Đường » Quan Miến Miến
6 trả lời, 1683 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 07:20

Yến Tử lâu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Uông Nguyên Lượng
1 trả lời, 1024 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 18:00

Yến Tử lâu kỳ 1

13.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
8 trả lời, 4417 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 15:37

Yến Tử lâu kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Quan Miến Miến
5 trả lời, 2038 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/04/2007 18:46

Yến Tử lâu kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
7 trả lời, 2362 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/04/2007 18:37

Yến Tử lâu kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Quan Miến Miến
6 trả lời, 1726 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/04/2007 18:47

Yến Tử lâu kỳ 3

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
6 trả lời, 2640 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/04/2007 18:38

Yến Tử lâu kỳ 3

Trung Quốc » Trung Đường » Quan Miến Miến
6 trả lời, 1625 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/04/2007 18:47

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Yến Tử lâu