燕子樓其二

北邙松柏鎖愁煙,
燕子樓中思悄然。
自埋劍履歌塵散,
紅袖香銷一十年。

 

Yến Tử lâu kỳ 2

Bắc Mang tùng bách toả sầu yên,
Yến Tử lâu trung tứ tiễu nhiên.
Tự mai kiếm lý ca trần tán,
Hồng tụ hương tiêu nhất thập niên.

 

Dịch nghĩa

Thông và bách trên núi Bắc Mang bao chùm trong làn khói buồn,
Trong quán Con Én thiếp nhớ chàng trong lặng lẽ.
Từ khi chôn với kiếm và giày, thiếp không ca múa nữa,
Áo hồng đã hết hương thơm từ mười năm nay.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bắc Mang tùng bách sương rơi
Trên lầu Yến Tử nhớ ơi muôn vàn
Kiếm vùi, hát khúc ly tan
Áo hồng, hương đã phai tàn mười năm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bách tùng núi Bắc tỏa sương sầu
Xơ xác nhớ về Yến Tử lâu
Ca khúc trần ai chôn với kiếm
Mười năm tay áo nhạt hương màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tùng bách Bắc Mang ngập khói sương
Trên lầu Yến Tử dạ sầu thương
Kiếm vùi, khúc trần ai đi nốt
Mười năm tay áo đã phai hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tùng bách gò xa ngút khói sương,
Nơi lầu Chim Én luống mơ màng.
Từ chôn giày kiếm đàn ca dứt,
Mười một năm rồi áo nhạt hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bắc Mang tùng bách khói sầu vương,
Yến Tử lầu trong nghĩ lắm dường,
Giày kiếm tự chôn, ca bụi cuốn,
Mười năm áo đỏ nhạt mùi hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thông bách núi Mang đượm khói sầu
Trên lầu Con Én lặng niềm đau
Từ chôn hài kiếm em thôi hát
Áo đỏ mười năm đã nhạt màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời