06/12/2021 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Tử lâu kỳ 2
燕子樓其二

Tác giả: Quan Miến Miến - 關盼盼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2007 18:47

 

Nguyên tác

北邙松柏鎖愁煙,
燕子樓中思悄然。
自埋劍履歌塵散,
紅袖香銷一十年。

Phiên âm

Bắc Mang[1] tùng bách toả sầu yên,
Yến Tử lâu trung tứ tiễu nhiên.
Tự mai kiếm lý ca trần tán,
Hồng tụ hương tiêu nhất thập niên.

Dịch nghĩa

Thông và bách trên núi Bắc Mang bao chùm trong làn khói buồn,
Trong quán Con Én thiếp nhớ chàng trong lặng lẽ.
Từ khi chôn với kiếm và giày, thiếp không ca múa nữa,
Áo hồng đã hết hương thơm từ mười năm nay.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bắc Mang tùng bách sương rơi
Trên lầu Yến Tử nhớ ơi muôn vàn
Kiếm vùi, hát khúc ly tan
Áo hồng, hương đã phai tàn mười năm.
[1] Núi Bắc Mang ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Miến Miến » Yến Tử lâu kỳ 2