和白公詩

自守空樓斂恨眉,
形同春後牡丹枝。
舍人不會人深意,
訝道泉台不去隨。

 

Hoạ Bạch công thi

Tự thủ không lâu liễm hận mi,
Hình đồng xuân hậu mẫu đơn chi.
Xá nhân bất hội nhân thâm ý,
Nhạ đạo tuyền đài bất khứ tuỳ.


Thơ đáp bài "Cảm cố Trương bộc dịch chư kỹ" của Bạch Cư Dị.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Lầu không luống hận mặt giai nhân,
Như mẫu đơn tàn buổi cuối xuân.
Ai đó biết đâu lòng kín đáo,
Lại ngờ phụ nghĩa chẳng liều thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu vắng một mình hận mắt mi
Mẫu đơn tàn tạ cuối xuân thì.
Ai người chẳng hiểu ra thâm ý
Cười nhạo suối vàng chẳng dám đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lầu không một bóng hận hồng nhan,
Tựa khóm mẫu đơn buổi xuân tàn.
Kẻ khác làm sao biết thâm ý,
Ngờ chẳng dám theo xuống suối vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Một mình coi giữ lầu không,
Nỗi niềm oán hận giấu trong mày ngài.
Mẫu đơn cũng tựa hình hài,
Hết xuân rồi cũng tàn phai sắc hồng.
Ai người hiểu thấu tấm lòng,
Lại ngờ chín suối sao không về cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu không riêng giữ nét mi hờn,
Hình tựa xuân tàn nhánh mẫu đơn.
Ai đó biết đâu lòng kín đáo,
Tuyền đài còn ngỡ chẳng theo chơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu vắng nằm hận người mi biếc
Như mẫu đơn tàn kiệt cuối xuân
Người nhà không hiểu ý thâm
Ngờ là chín suối tần ngần không theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời