燕子樓其二

鈿暈羅衫色似煙,
幾迴欲著即潸然。
自從不舞霓裳曲,
疊在空箱十二年。

 

Yến Tử lâu kỳ 2

Điền vựng la sam sắc tự yên,
Kỷ hồi dục trước tức san nhiên.
Tự tòng bất vũ Nghê thường khúc,
Điệp tại không tương thập nhị niên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nữ trang, áo lụa khói màu phai
Muốn thử bao lần, mắt mủi cay.
Tự định Nghê thường không múa nữa
Mười hai năm xếp chất rương hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thắt lưng màu khói áo màu sương,
Mấy bận toan dùng lại chẳng màng.
Từ điệu Nghê thường không múa nữa,
Mười hai năm ấy xếp mùi hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quần là, bông sáng khói mờ xông,
Tính bận bao phen, lệ ngấn tròng.
Tự nhủ Nghê Thường thôi múa nữa,
Mười hai năm đẵng xếp hòm trong.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thoa hồng áo mỏng màu như khói
Mấy lúc đem ra lại chẳng dùng
Từ lúc Nghê Thường thôi chẳng múa
Mười hai năm chẵn xếp vào rương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồ cài đầu, áo quần ưa thích
Cũng muốn dùng nhưng mắt lệ tuôn
Từ khi thôi múa Nghê Thường
Cất đi tất cả trong rương lâu rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bông cài áo lụa sắc màu sương,
Mấy độ muốn dùng lệ chẳng tuôn.
Từ điệu Nghê thường thôi chẳng múa,
Mười hai năm ấy xếp vào rương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bông cài áo lụa màu sương,
Muốn dùng mấy độ lệ tuôn không bày.
Nghê thường thôi chẳng múa may,
Mười hai năm đó xếp ngay rương rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thoa vàng áo lụa như sương
Lấy ra mà lệ sầu vương đêm trường
Từ khi không múa Nghê thường
Mười hai năm cất trong rương chẳng màng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thoa vàng áo lụa như sương
Lấy ra mà lệ sầu vương đêm trường
Từ khi không múa Nghê thường
Mười hai năm cất trong rương chẳng màng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời