24/11/2020 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Tử lâu kỳ 2
燕子樓其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2007 18:37

 

Nguyên tác

鈿暈羅衫色似煙,
幾迴欲著即潸然。
自從不舞霓裳曲,
疊在空箱十二年。

Phiên âm

Điền vựng la sam sắc tự yên,
Kỷ hồi dục trước tức san nhiên.
Tự tòng bất vũ Nghê thường khúc,
Điệp tại không tương thập nhị niên.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nữ trang, áo lụa khói màu phai
Muốn thử bao lần, mắt mủi cay.
Tự định Nghê thường không múa nữa
Mười hai năm xếp chất rương hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Yến Tử lâu kỳ 2