燕子樓其一

樓上殘燈伴曉霜,
獨眠人起獨眠床。
相思一夜情多少,
地角天涯不是長。

 

Yến Tử lâu kỳ 1

Lâu thượng tàn đăng bạn hiểu sương,
Độc miên nhân khởi độc miên sàng.
Tương tư nhất dạ tình đa thiểu,
Địa giác thiên nhai bất thị tràng.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu ngọn đèn lụn bấc làm bạn với sương buổi sớm,
Người ngủ một mình thức giấc vui với giường.
Đêm qua nhớ về mối tình xưa,
Chỉ là chuyện góc biển chân mây trong chốc lát.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đèn tàn, lầu ngập sương mai
Giường đơn thức giấc, riêng ai một mình
Đêm xưa, còn đấy ân tình
Người nay cuối đất, người chênh vênh trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đèn tàn lầu vắng bạn cùng sương
Giấc ngủ cô đơn trọn chiếc giường
Thao thức một đêm nhiều ít nhớ
Chân trời góc đất cận bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đèn tàn sương sớm chốn tiểu lâu
Giường đơn tỉnh giấc một kẻ sầu
Một đêm thương nhớ dù nhiều ít
Chân trời cuối đất có dài đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trên lầu nến lụn, sáng mờ sương,
Tỉnh giấc yêu đương gối lẻ giường.
Một tối tương tư tình xiết kể,
Biển trời khôn sánh dạ sầu thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên gác đèn tàn sương sớm sa,
Giuòng đơn chợt giấc, mỗi mình ta.
Một đêm thương nhớ tình nhiều ít,
Địa giác, thiên nhai chẳng mấy là !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời