燕子樓其三

今春有客洛陽迴,
曾到尚書墳上來。
見說白楊堪作柱,
爭教紅粉不成灰。

 

Yến Tử lâu kỳ 3

Kim xuân hữu khách Lạc Dương hồi,
Tằng đáo thượng thư phần thượng lai.
Kiến thuyết bạch dương kham tác trụ,
Tranh giao hồng phấn bất thành hôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lạc Dương khách lại buổi xuân nầy
Từng viếng thượng thư nấm mộ đây.
Nghe kể  bạch dương không trụ nổi
Dặn hồng phấn chẳng hóa tro bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Xuân này có khách Lạc Dương sang,
Qua mộ người xưa biết tỏ tường.
Dương trắng bên mồ nay đã lớn,
Phấn hồng trong ý vẫn còn vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân nay khách đến từ thành Lạc
Nấm mộ thượng thư  đã viếng qua
Nghe nói bạch dương thân đã lớn
Lệnh cho hồng phấn chớ thành tro

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân năm nay Lạc Dương khách tới
Đã từng thăm mộ mới trở về
Nói dương lấn mộ não nề
Khiến cho hồng phấn biến về bụi tro?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có khách Lạc Dương xuân đến đây,
Thương thư nấm mộ từng thăm ngày.
Nghe đồn dương trắng nay vừa lớn,
Hồng phấn không thành tro bụi bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân nay có khách Lạc Dương,
Thượng thư nấm mộ từng thường viếng thăm.
Nghe đồn dương trắng lớn thân,
Lệnh cho hồng phấn đừng dần thành tro.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Mùa xuân có khách Lạc Dương
Thượng thư mộ viếng khói hương mịt mờ
Dương trồng thân trụ cao to
Khuyên răn hồng phấn đừng tro biến thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời