贈關盼盼

鳳撥金翎砌,
檀槽後帶垂。
醉嬌無氣力,
風裊牡丹枝。

 

Tặng Quan Miến Miến

Phụng bát kim linh thế,
Đàn tào hậu đới thuỳ.
Tuý kiều vô khí lực,
Phong niểu mẫu đơn chi.


Xem thông tin thêm về bài Yến Tử lâu của Bạch Cư Dị.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lông vàng xếp cánh phượng,
Đàn dứt dây tơ chùng.
Say lả càng kiều diễm,
Mẫu đơn cành gió rung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xếp lông vàng cánh phượng
Đàn dứt tơ chùng dây
Cành hoa làn gió hẩy
Say lả tuyệt vời ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phượng hoàng xếp lông vàng đôi cánh
Dải áo buông khi đánh đàn xong
Đẹp say khí lực trống không
Như cành hoa phất phơ trong gió đùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Chim phượng xếp cánh vàng
Áo thụng mắc giá đàn
Nét diễm kiều ẻo lã
Gió đùa cành mẫu đan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phượng hoàng xếp cánh phủ lông vàng,
Đàn dứt tơ chùng cả phím loan.
Say lả diễm kiều không khí lực,
Mẫu đơn gió giật phất phơ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phượng hoàng xếp cánh lông vàng,
Đàn vừa dây dứt tơ chùng phím loan.
Say mèm càng diễm kiều hơn,
Phất phơ gió giật mẫu đơn rung cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời