燕子樓其三

適看鴻雁岳陽回,
又睹玄禽逼社來。
瑤瑟玉簫無意緒,
任從蛛網任從灰。

 

Yến Tử lâu kỳ 3

Thích khan hồng nhạn Nhạc Dương hồi,
Hựu đổ huyền cầm bức xã lai.
Dao sắt ngọc tiêu vô ý tự,
Nhậm tòng thù võng nhậm tòng khôi.

 

Dịch nghĩa

Ưa thích nhìn hồng nhạn bay từ Lạc Dương về,
Lại thích nhìn én trong những ngày hội tế thần đất.
Đàn sắt cẩn ngọc dao và ống tiêu dát ngọc không còn tấu,
Mặc cho tơ nhện giăng, mặc cho tro bụi bám.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhạc Dương, trở lại nhạn hồng
Bên đàn, chim thước mung lung bay về
Tiếng đâu, tiêu sắt tái tê
Thân hoang phế nhện, lưới se tro tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mong ngắm nhạn hồng trở Lạc Dương
Về từ bức xã cánh chim đen.
Đàn cầm tiêu ngọc như vô ý
Đành để bụi mờ mạng nhện vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhạn trẩy Nhạc Dương nào thấy chăng
Trở về Bức Xã cánh chim đen
Sáo ngọc đàn cầm vô tình quá
Cũng đành để bụi phủ nhện giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hồng nhạn phương xa thấy kéo sang,
Lại nghe ríu rít sát bên tường.
Đàn vàng sáo ngọc mơ gì nối,
Mặc nhện giăng tơ, mặc bụi vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thích xem hồng nhạn Nhạc Dương về,
Lại thấy quạ bầy lượn cảnh quê.
Đàn sắt ngọc tiêu đều chẳng ý,
Tro tàn mạng nhện cứ lê thê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thích Lạc Dương bay về hồng nhạn
Lại nhìn đôi chim én bên nhau
Sáo đàn bỏ phế đã lâu
Mặc cho bụi bám dãi dầu nhện giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời