19/04/2021 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bạch công thi
和白公詩

Tác giả: Quan Miến Miến - 關盼盼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 07:20

 

Nguyên tác

自守空樓斂恨眉,
形同春後牡丹枝。
舍人不會人深意,
訝道泉台不去隨。

Phiên âm

Tự thủ không lâu liễm hận mi,
Hình đồng xuân hậu mẫu đơn chi.
Xá nhân bất hội nhân thâm ý,
Nhạ đạo tuyền đài bất khứ tuỳ.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Lầu không luống hận mặt giai nhân,
Như mẫu đơn tàn buổi cuối xuân.
Ai đó biết đâu lòng kín đáo,
Lại ngờ phụ nghĩa chẳng liều thân.
Thơ đáp bài "Cảm cố Trương bộc dịch chư kỹ" của Bạch Cư Dị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Miến Miến » Hoạ Bạch công thi