春女怨

白玉堂前一樹梅,
今朝忽見數花開。
兒家門戶重重閉,
春色因何入得來?

 

Xuân nữ oán

Bạch ngọc đường tiền nhất thụ mai,
Kim triêu hốt kiến sổ hoa khai.
Nhi gia môn hộ trùng trùng bế,
Xuân sắc nhân hà nhập đắc lai?

 

Dịch nghĩa

Trước nhà có bạch ngọc trang trí, là một cây mai,
Sáng nay chợt thấy nhiều hoa mới nở.
Nhà nàng cửa khoá, then cài lớp lớp,
Làm sao mà vẻ xuân có thể tới với nàng được?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước nhà giàu mai già một gốc
Nở nhiều hoa bất chợt sáng nay
Nhà em cửa đóng then cài
Xuân tươi ngăn cách từ ngoài với em

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ngọc trước sân một cội maI
Sáng nay bừng nở mấy hoa tươi
Nhà em cửa khoá then cài kín
Xuân sắc làm sao đến với người

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước sân nhà ngọc một cây mai,
Chợt thấy nhiều hoa nở sáng nay.
Cửa khoá, then cài nhà lớp lớp,
Sắc xuân sao tới với nàng đây?

23.50
Trả lời