26/09/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nữ oán
春女怨

Tác giả: Tưởng Duy Hàn - 蔣維翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 13:37

 

Nguyên tác

白玉堂前一樹梅,
今朝忽見數花開。
兒家門戶重重閉,
春色因何入得來?

Phiên âm

Bạch ngọc đường tiền nhất thụ mai,
Kim triêu hốt kiến sổ hoa khai.
Nhi gia môn hộ trùng trùng bế,
Xuân sắc nhân hà nhập đắc lai?

Dịch nghĩa

Trước nhà có bạch ngọc trang trí, là một cây mai,
Sáng nay chợt thấy nhiều hoa mới nở.
Nhà nàng cửa khoá, then cài lớp lớp,
Làm sao mà vẻ xuân có thể tới với nàng được?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước nhà giàu mai già một gốc
Nở nhiều hoa bất chợt sáng nay
Nhà em cửa đóng then cài
Xuân tươi ngăn cách từ ngoài với em

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Duy Hàn » Xuân nữ oán