Sáng giăng chia nửa vườn chè,
Một gian nho nhỏ đi về có nhau.
Vì tằm tôi phải chạy dâu,
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay.
Chồng tôi thi đỗ khoa này,
Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi.
Kẻo không rồi chúng bạn cười,
Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa.
Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa:
- Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng.

        *

Một quan là sáu trăm đồng,
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi.

        *

Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy,
Hai bên có lính hầu đi dẹp đàng.
Tôi ra đón tận gốc bàng,
Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem.

        *

Đêm nay mới thật là đêm,
Ai đem giăng giãi lên trên vườn chè?


1936

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Phụng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thời trước - Nguyễn Bính

Câu thơ
Ai đem trăng giãi lên vườn chè
theo ý tôi là:
Ai đem trăng giải lên trên vườn chè.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cau cuoi cua bai tho nay

"Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng sáng lên trên vườn chè"
Vì là thơ lục bát nên câu này phải 8 chữ

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thảo luận thêm

"Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng sáng giãi lên vườn chè"

Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời