Xin đem về xích đạo
Linh hồn tôi đêm nay
Ân tình xuôi sa mạc
Niềm tin thành mây bay

Xin đem về xích đạo
Những thương lên bàn tay
Không còn ai muốn nhận
Không còn ai cho vay

Xin đem về xích đạo
Cả quỷ thần hai vai
Mắt nguôi dần ảo mộng
Ôi! nát bàn Như Lai

Xin đem về xích đạo
Linh hồn tôi đêm nay
Ôm từng ngày trống rỗng
Đầu thai là đi đầy


1961

Bài thơ này đã được Ngọc Tiến, Nguyễn Mạnh Cường phổ nhạc.

Nguồn: Du Tử Lê, Thơ Du Tử Lê, 1965