Thơ: Hồ Đình Phương
Nhạc: Hoàng Nguyên

Cầm tay em anh hỏi
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai?
Nơi hoa xuân không hề tàn,
Nơi bướm xuân không hề nhạt,
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ

Ngày xưa sao Lưu Nguyễn,
Gặp đường lên Thiên Thai,
Nhạc vàng ai mê say,
Rượu Đào ai ngây ngây
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi,
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y,
Ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai

Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi trời đất còn vương thương đau,
Khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu

Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp, nói không thành lời

Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp,
Lòng chợt vui như say;
Kìa đường lên Thiên Thai,
Kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
Tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.

tửu tận tình do tại