Có nguồn thông tin ghi tên thật ông là Phạm Thành Tài (1932-1997).
Từ thuở yêu em do ca sĩ Lâm Nhật Tiến thể hiện rất thành công, được phổ nhạc từ thi phẩm Mộng trăng sao - Trích từ tập thơ: Tình em còn đó.
Hai bài Anh còn nợ em và Anh còn yêu em được phổ từ hai bài thơ cùng tên và đã được rất nhiều ca sĩ trong nước lẫn Hải ngoại trình diễn trên các sân khấu lớn nhỏ.