Từ thuở yêu em (Anh Bằng phổ nhạc)

Từ thuở chưa quen em
Trăng rơi đầy gối mộng
Chú Cuội về ru võng
Hằng Nga ngủ quanh thềm
Hằng Nga ngủ ngoài hiên

Từ thuở anh quen em
Ôi ánh trăng nhiệm mầu
Ghen tình ta trăng khuyết
Ghen tình ta trăng khuyết
Nửa trăng sầu mất ai

Từ thuở anh theo em
Từ thuở anh hôn em
Trăng ghen và trăng nhớ
Mưa về trăng chẳng ghé
Nắng lên trăng buồn rầu
Trăng trùm mây cả đêm

Từ thuở anh thương em
Từ thuở anh yêu êm
Trăng giận treo đầu núi
Nghiêng mình soi dòng suối
Nhớ thương trăng đi tìm
Trăng buồn trăng không theo

Từ thuở anh yêu em..
Từ thuở anh yêu em...

tửu tận tình do tại