Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 31/12/2018 22:00 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Tình em còn đó (NXB Tổng hợp Sông Bé, 1990, Đằng Giao vẽ bìa, Sơn Nam viết tựa, khổ 12x19).