01/11/2020 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời trước

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:42

 

Sáng giăng chia nửa vườn chè
Một gian nho nhỏ đi về có nhau
Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay[1]
Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bõ công đèn sách từ ngày lấy tôi[2]
Kẻo không rồi chúng bạn cười
Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa
Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
"Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng"

Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi
Chồng tôi cưỡi ngựa vinh qui
Hai bên có lính hầu đi dẹp đàng
Tôi ra đón tận gốc bàng
Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem

Đêm nay mới thật là đêm[3]
Ai đem trăng sáng giãi lên vườn chè
1936

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Phụng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986
[1] Có bản in là "Vì chồng tôi phải dầu hao bấc gầy".
[2] Có bản in là "Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi".
[3] Có bản in là "Đêm qua mới thật là đêm".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Thời trước