74.00
44 bài thơ
Tạo ngày 08/12/2020 20:21 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Nước giếng thơi (NXB Hội Nhà văn, 1957).