24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: chờ đợi (70) tình yêu (681)

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2006 02:07

Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày...
Lần lần lá rụng rồi đây,
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô.
Tiếng đâu xao động lô xô?
Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh.
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi...? hỡi chàng!