63.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Công Sơn (12 bài)
- Lê Anh Xuân (11 bài)
- Nhã Ca (53 bài)
- Bùi Minh Trí (115 bài)
- Trần Tuấn Kiệt (50 bài)
Tạo ngày 01/11/2015 22:25 bởi tôn tiền tử
Đỗ Quý Toàn sinh ngày 15-6-1939 tại Bắc Ninh, còn có các bút danh Vương Hữu Bột, Chân Văn. Thời niên thiếu chạy loạn dọc theo các vùng thượng du Bắc Việt. Từ năm 1954, ông cư ngụ tại Sài Gòn, làm giáo sư văn chương ở các trường Chu Văn An, Nguyễn Du. Khởi sự viết văn làm thơ từ 1955, các bài viết của ông thường đăng ở Ngàn khơi, Văn nghệ, Sống, Lửa Việt, Tân dân… Đỗ Quý Toàn còn là một huynh trưởng hướng đạo Việt Nam, hăng say hoạt động xã hội.

Từ 1975 đến 1988, ông sống ở Montréal Canada, từng dạy học tại các trường Võ bị hoàng gia St. Jean, Đại học Concordia, Đại học McGill, từng là giáo sư Đại học Québec tại Montréal môn tài chính xí nghiệp. Từ khi chuyển đến sống tại Canada ông vẫn tiếp tục viết cho các báo tiếng Việt ở hải ngoại. Tháng 4-1987, ông…