Bao cây bút ví người yêu với biển
Và sánh mình là bãi cát, là thuyền

Nên Tết này tôi phải đành kín tiếng
Cậy nàng Thơ ngầm làm mối xe duyên

Xin báo hỷ: ra giêng, tôi cưới biển
Hỡi thi nhân, đừng ví nữa. Tôi ghen!


1991

Nguồn:
1. Tạp chí Thời trang trẻ, số xuân Quý Mùi 2003
2. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, số 8, tháng 7-2003