Đừng khóc cho đá
Đá có khóc đâu?
Đừng đau với đá
Đá chẳng âu sầu.

Anh yêu nồng thắm
Em lại hững hờ
Bỏ anh hoá đá
Giữa trời bơ vơ.

Hãy nghe lời đá
Thầm thì cỏ sương
Hãy ngắm vân đá
Xanh tình đơn phương.

Dẫu tình hoá đá
Đá tạc vào đời
Dẫu lời hoá đá
Đá gào biển khơi.

Dẫu hồn hoá đá
Đá vọng trong chiều
Dẫu tim hoá đá
Đá hát lời yêu.

Lời yêu của gió
Lồng lộng ngất ngây
Lời yêu của mây
Bình minh rực đỏ.

Tình anh là gió
Tình anh là mây
Gió mây hoá đá
Tình còn hương bay.

Yêu anh em nhé
Sao đành xa xôi
Để anh hoá đá
Giữa trời đơn côi?


1999