Tôi sẽ đi đây! Tôi sẽ quên,
TRỌN đời LÀM một kẻ vô duyên,
Trọn đời làm một thân cô lữ,
Ở mọi đường xa, ở mọi miền...
Trong TTNB 1986 viết là: "SUỐT đời LÀ một kẻ vô duyên"


Tuyển Tập Nguyễn Bính 1986