đuổi mà chi
rồi tôi đi
mặt đất còn dư đá mọc

chờ mà chi
rồi tôi sẽ chết
tôi biết xoá em bằng một cô gái khác

trốn mà chi
khoảng cô đơn còn rộng hơn mặt đất
tôi đi rồi
   em đứng khóc
  sau mưa...


Nguồn: Nguyễn Khắc Thạch, Dòng sông một bờ, Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989