Chào anh, em về không vướng bận
Mưa ở lòng nhau đã tạnh rồi
Hãy cười cho đời tươi sắc nắng
Chớ vẽ vời chi mộng xa xôi

Chào anh, em đi đường rất vội
Sợ chuyến tàu yêu lăn bánh buồn
Định mệnh làm mình thêm nông nổi
Thôi đừng ôm ấp bóng hình thương

Đã quyết quên anh, như có thể
Có thể là vương vấn sẽ tan
Chào anh, dẫu biết quên hổng dễ
Cũng xin dành nhau chút dịu dàng

Phương ấy, em đi chắc gì vui
Chúc anh hạnh phúc ở chốn này
Bên người, êm ấm đâu hờn tủi
Tình theo sương khói một chiều bay

Tình theo sương khói một chiều bay
Chào anh, chỉ lần cuối em chào
Dù rằng chỉ mỗi mình tê tái
Kiếp này thôi thế đã phụ nhau


20/04/2007