Con chim vàng ảnh vàng anh
Chui vào tay áo... " vợ anh đấy mà"
Hồn chị Tấm về thăm nhà
Lòng em ả Cám thiết tha tình hờ
Ghen hờn hạnh phúc chị mơ
Nên cau đốn gốc, ai ngờ trầu đau

Không duyên thì hẹn kiếp sau
Chị cười thân nhập Xoan Đào làm vui
Đâu hay em những bùi ngùi
Kẽo kẹt khung cửi sụt sùi tan thương
Quay tơ dệt tấm đoạn trường
Ngờ đâu rền rĩ tiếng hờn chị than

Tơ duyên chuốc mối nhỡ nhàng
Ẩn mình trong quả thị vàng xót xa
Thị rơi trúng bị bà già
Hồn chị Tấm đó anh à biết không?
Trót dại mang tiếng đèo bòng
Thôi em xin trả lại chồng chị đây!

Anh về với chị sum vầy
Em không phá bĩnh tình này sắt son
Trước, sau phận cũng chửa tròn
Thôi em ngậm trái bồ hòn làm tươi
Trách gì ả Cám chị ơi!
Tình yêu sét đánh có trời cản ngăn

Dẫu em trễ nãi muộn mằn
Hạnh phúc có cánh, dùng dằng được chi
Cố gìn giữ lại bay đi
Người không tìm kiếm ờ thì sớt chia
Xấu xa em nhận kia kìa
Bao phần tốt đẹp chị chìa tay ôm

Em đành cắn cỏ cắn rơm
Lạy hương hồn chị thảo thơm Tấm à!


25-3-2007