54.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 26/12/2015 06:31 bởi tôn tiền tử
Lê Đại Thanh (1907-1996) là nhà thơ, nhà viết kịch thuộc thế hệ những nghệ sĩ đầu tiên của nghệ thuật sân khấu Việt Nam hiện đại, cùng thời với Thế Lữ và Vi Huyền Đắc. Ông đồng thời là hội viên sáng lập của Hội Nhà văn Việt Nam (1957) cũng như các tờ báo Văn nghệ, Cứu quốc. Các con và cháu ngoại của ông sau này đều trở thành những nghệ sĩ tên tuổi như hoạ sĩ Lê Đại Chúc, NSƯT Lê Chức, NSƯT Lê Mai, NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi.

Lê Đại Thanh sinh tại Hải Phòng, học tiểu học tại trường Bonnal, Hải Phòng (nay là Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng). Sau khi học xong tiểu học năm 1922, ông lên học trường Bưởi, Hà Nội. Tốt nghiệp bằng thành chung, Lê Đại Thanh theo học ngành sư phạm. Năm 1927, ra trường, ông được bổ nhiệm về dạy học và hoạt động cách mạng tại Nam Định, rồi…