Ú tim
Em đi tìm
Tôi đi nấp
Chân lí bên này bên kia trái đất
Ta yêu con người ta mãi tìm nhau
Sân gạch: Đại dương
Xếp đá
Làm cầu
Ú oà!
Tôi đi ra
Em vào bóng tối
Mười ngón tay mành mành đan vội
Em nhìn thấy tôi em mãi đi tìm
Tôi biết em mở mắt mà tôi không nói
Trò chơi ngây thơ như một cuộc săn đuổi
Mặt ở trên
Ta đi ở dưới.


Hà Nội, 1985