Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
26 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 03/05/2009 05:14 bởi hongha83
Lưu Kỳ Linh (1907-1974) tên thật là Lưu Trọng Lai, sinh ở Cao Lao, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, học trường Đồng Hới, trường Quốc Học Huế (đến năm thứ 3). Là anh ruột của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tác phẩm thơ đã được đăng rải rác ở các báo Hà Nội, Tao Đàn, Tiểu thuyết thứ bảy... Sau được tập hợp thành di cảo khi nhà thơ mất và được xuất bản lần đầu vào năm 1998 với tên nhan đề tập thơ "Những bông hoa quý". Ngoài sáng tác, còn dịch một số ít thơ Đường.

Nguồn: Những bông hoa quý (thơ Lưu Kỳ Linh), NXB Hội Nhà Văn, 1998

 

Những bông hoa quý (1998)