Đêm xuân mộng chửa về thăm
Cửa lòng vội khép, em nằm nghe sương
Tỷ tê gọi gió lên đường
Nghe trăng âu yếm dỗ hương trên cành
Gà vô ý giục tàn canh
Cửa lòng vội khép cho tình ngủ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]