Đêm xuân mộng chửa về thăm
Cửa lòng vội khép, em nằm nghe sương
Tỷ tê gọi gió lên đường
Nghe trăng âu yếm dỗ hương trên cành
Gà vô ý giục tàn canh
Cửa lòng vội khép cho tình ngủ thôi


Nguồn: Lưu Kỳ Linh, Những bông hoa quý, NXB Hội Nhà văn, 1998