Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió lừa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần

Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
Xa xôi

Ừ thôi, không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em sẽ không bao giờ mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi.


Nguồn:
1. Báo Hoa học trò, số 304, ngày 7-10-1999
2. Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016