Trăng khuya xao xác trăng cành liễu
Âm điệu u huyền quyện gót hương
Không biết còn mơ hay chửa mộng
Bài thơ thấp thoáng nở bên giường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]