Bướm kia ai biết là thi sĩ
Kiếp trước đa tình phải hoá thân
(L.K.L)


Vừng hồng phun ánh hồng tươi,
Cả một vườn xuân loáng nét cười.
E lệ cánh trà so cánh huệ,
Hương lan thầm kín mỉa hương mai.

Những loài hoa mới bỗng xôn xao
Con bướm lang thang đâu… lạc vào
Phơ phất dịu dàng đôi quạt trắng,
Đu cành thấp chán nhún cành cao.

Bao nhiêu thơm đẹp của hoa xuân
Bướm đã ôm ghì ở dưới chân
Từ sáng đến chiều thơ thẩn mãi
Lúc bay, lúc đậu, lúc xa gần...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]