Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2010 03:07

Phong sương sáu chục tuổi trên đầu
Tay vuốt râu mà chẳng có râu
Già chửa ra già, còn phải trẻ
Mộng thì cứ mộng, chớ nên sầu
Lối gần ai biết tìm tâm đạo
Dặm thẳm người đưa chiếm nguyệt cầu
Cất bút chào xuân, xuân vẻ mới
Bốn nghìn xuân cũ, ý xuân sâu


Nguồn: Lưu Kỳ Linh, Những bông hoa quý, NXB Hội Nhà văn, 1998