15/06/2024 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục tuần ngâm

Tác giả: Lưu Kỳ Linh - Lưu Trọng Lai

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2010 03:07

 

Phong sương sáu chục tuổi trên đầu
Tay vuốt râu mà chẳng có râu
Già chửa ra già, còn phải trẻ
Mộng thì cứ mộng, chớ nên sầu
Lối gần ai biết tìm tâm đạo
Dặm thẳm người đưa chiếm nguyệt cầu
Cất bút chào xuân, xuân vẻ mới
Bốn nghìn xuân cũ, ý xuân sâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Kỳ Linh » Lục tuần ngâm