Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: bươm bướm (23)

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:41

有人賦古句三篇見寄因復其二-花盡蝶情茫,花得茫字

可憐命薄甚於莊,
一化空園未了茫。
魂每托香能不斷,
身雖是夢好知傷。
影拋葉葉枝枝瘦,
恨逐風風雨雨涼。
春盡惜春春自盡,
教心苦處是心芳。

 

Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự

Khả liên mạng bạc thậm ư Trang,
Nhất hoá không viên vị liễu mang.
Hồn mỗi thác hương năng bất đoạn,
Thân tuy thị mộng hảo tri thương.
Ảnh phao diệp diệp chi chi sấu,
Hận trục phong phong vũ vũ lương.
Xuân tận tích xuân xuân tự tận,
Giao tâm khổ xứ thị tâm phương.

 

Dịch nghĩa

Khá thương con bướm phận mỏng hơn ông Trang
Vườn đã tàn, hoa đã rụng mà lòng yêu hoa vẫn còn.
Hồn vẫn còn phảng phất theo hương, có thể không bao giờ dứt được.
Tuy thân mình là mộng song cũng biêt đau lòng
Bóng dáng theo cành lá mà gầy mòn
Sầu hận những gió gió mưa mưa thêm lạnh nhạt
Xuân hết, tiếc xuân Xuân cũng tự hết
Thôi thì chỗ mà khổ lòng bướm, ấy là chỗ thơm lòng hoa.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Xót mệnh bạc chẳng bằng Trang Tử
Hoa hết vườn còn nhớ còn thương.
Hoa tàn hồn mãi theo hương,
Biết mình là mộng đời còn buồn tênh
Theo cành lá, thân hình gầy ốm,
Những gió mưa sầu hận pha phôi.
Tiếc xuân, xuân vậy thời thôi
Chỗ lòng cay đắng, là nơi thơm lòng.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỏng hơn Trang khá thương phận bướm
Vườn hết hoa chưa muốn thôi sầu
Theo hương hồn dứt được đâu
Thân tuy trong mộng lòng đau vẫn là
Ảnh theo lá lá sa cành ốm
Gió cuốn sầu, gió cuốn lạnh mưa
Tiếc xuân xuân hết cũng thừa
Khổ trong lòng bướm mới vừa lòng hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phận bướm xót thương hơn lão Trang,
Yêu hoa lòng nhớ dù hoa tàn.
Hồn theo hương vẫn còn phơ phất,
Thân mộng biết lòng vẫn đoạn tràng.
Bóng dáng gầy mòn theo cành lá,
Gió mưa sầu hận lạnh thêm tan.
Hết xuân dù tiếc xuân tàn hết,
Bướm ấy khổ lòng thơm dạ hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời