bướm yêu
phía ngực trái mình
nửa khuya bướm đập lời tình lao xao

bướm yêu
chẳng mộng trời cao
hoá thành hồ điệp trốn vào thân em

bướm yêu
không kể ngày đêm
trong vườn ngục thất êm đềm xà lim

bướm yêu
không thích làm chim
nên xin ở đậu trong tim một người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]