13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ
Tạo ngày 04/11/2015 11:10 bởi tôn tiền tử
Hạnh Ly sinh năm 1969, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1991, hiện công tác tại Thái Bình.

Tác phẩm:
- Lỡ chân qua phố (thơ, NXB Văn học, 2011)

 

Lỡ chân qua phố (2011)