25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2015 11:11

Cuối trời một vệt nắng nghiêng
Tiễn em đi hết chung chiêng cuộc tình
Trái tim tự dối lừa mình
Trầu thơm bỏ héo, cau xinh để già

Cuối trời một vệt nắng xa
Tiễn em đi hết nhạt nhoà tình không
Nhặt tia nắng quái xót lòng
Buộc đa đoan với má hồng thành đôi

Cuối trời một vệt nắng rơi
Em đi, bỏ lại một thời đam mê
Miếng trầu đau nợ lối về
Hoàng hôn buốt nửa lời thề còn xanh