Bài thơ con viết tặng cha
Lắng sâu giữa những phôi pha cuộc đời


Chiều gầy ngả bóng vai gầy
Dáng cha nghiêng xuống chiều đầy suy tư
Một đời đi nắng về mưa
Đã dư bùi ngọt, đã thừa đắng cay
Chắt chiu gom lửa đêm dài
Cho con thắp những ban mai rạng ngời
Nỗi niềm đau đáu đầy vơi
Vẫn tâm niệm giữ một lời vàng son
“Có tiền của để cho con
Không bằng để chữ mới tròn dài lâu
Thảo thơm chữ hiếu làm đầu…”
Con vâng chưa trọn ý sâu nghĩa bền
Chúng con cứng cáp lớn lên
Lại thành cha mẹ, lại nên ông bà
Nuôi con, mới thấm lòng cha
Giọt mồ hôi mặn nhạt nhoà thời gian
Chiều buông một chiếc lá vàng
Nhói lòng con tiết thu sang hao gầy