14.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2010 02:57

Gửi một người em ở trong tù thời kỳ khủng bố hãi hùng của Diệm-Nhu

Đêm ấy thư con nói những gì?
Súng ổo ran troiừ ánh lưỡi lê
Máu đỏ thấm sâu lòng gạch trắng
Xương kêu răng rắc thú cầm ghê

Kiêu hãnh Ma cười bên tượng Phật
Từ bi Phật khóc dưới quyền Ma
Cúng dường ức triệu chúng cướp mất
Hình ảnh tôn nghiêm gót sắt chà

Đạp tung cửa nhảy vào thư viện
Đánh thức thiên thu hồn thánh thiện
Ngọn lửa Tần xưa có khác chi
Phiêu lưu từng mảnh muôn kinh điển

Tướng dũng binh hùng đã thoả thuê
Lùa khiêng con Phật chất đầy xe
“Văn minh” xe chạy về đâu nhỉ?
Xá Lợi ngùi trông bóng tối che

Chết vùi bụi vắng, thả dòng trôi
Sống nhốt “U cung” tuyệt nẻo đời
Hạt lệ đêm đêm thay chuỗi hạt
Ngày ngày kềm kẹp xác thân ôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]