Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2009 07:22

Nước mắt người tuôn vạn nẻo đường
Lấy gì ngăn được, hỡi tình thương?
Tu bao kiếp nữa thành thi sĩ
Hoá đạo ra thơ để cúng dường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]