Lưu Kỳ Linh (1907-1974) tên thật là Lưu Trọng Lai, sinh ở Cao Lao, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, học trường Đồng Hới, trường Quốc Học Huế (đến năm thứ 3). Là anh ruột của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tác phẩm thơ đã được đăng rải rác ở các báo Hà Nội, Tao đàn, Tiểu thuyết thứ bảy... Sau được tập hợp thành di cảo khi nhà thơ mất và được xuất bản lần đầu vào năm 1998 với tên nhan đề tập thơ Những bông hoa quý. Ngoài sáng tác, ông còn dịch một số ít thơ Đường.

 

Tuyển tập chung