Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2010 03:27

Đống Đa xưa nhớ rừng gươm sáng
Bến Hải nay trông suối hận dài
Một dải non sông mong nối lại
Vui đùa nhả múa trước Xuân đài


Sài Gòn Tết Đinh Dậu - 1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]