15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2010 02:44

Ca ngợi Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối Diệm-Nhu

Ngùn ngụt lửa hồng vây lớp lớp
Chắp tay ngồi lặng miệng Nam mô
Ma duồng theo lửa, lòng theo gió
Quảng Đức dâng mình giữa thủ đô

Niệm năm điều niệm miệng Nam mô
Rực đỏ trời Nam hận cố đô
Xe sắt nghiền tan xương Phật tử
Sông Hương trào máu thuở nào khô?!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]