Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2009 07:43

Biền biệt bóng cà sa
Nam mô a di đà
Mộng ngàn chưa trở lại
Sóng lạnh ánh trăng tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]