Người như huê nở trên cành,
Em như con bướm lượn vành trên hoa.
Bây giờ anh lấy người ta,
Như dao cắt ruột em ra làm mười!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]